سئووبتیمایزر – تصویر برگزیده امروز ناسا در ماه میلادی گذشته و در پاریس گرفته شده است. البته و خوشبختانه نورافکن آبی که از برج ایفل به اطراف نور می‌افشاند، تأثیری بر تاج رنگارنگ قمری ندارد.

چرا گاهی اوقات که اطراف ماه را ابرها در بر گرفته‌اند، رنگارنگ به نظر می‌رسد؟ این اثر تاج قمری نامیده می‌شود و در اثر پراش مکانیکی کوانتومی نور در اطراف قطرات آب با اندازه‌های مشابه در یک ابر مداخله‌گر اما عمدتاً شفاف ایجاد می‌شود.

از آنجایی که نور رنگ‌های مختلف، طول موج‌های متفاوتی دارند، هر رنگ به طور متفاوتی پراش می‌شود. تاج قمری یکی از معدود اثرات رنگ مکانیکی کوانتومی است که به راحتی با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده است. گفتنی است که تاج خورشیدی نیز گاهی مشهود است.

بخوانید  آموزش: چگونه امنیت آنلاین خود را افزایش دهیم؟

تصویر برگزیده امروز ناسا در ماه میلادی گذشته و در پاریس گرفته شده است. البته و خوشبختانه نورافکن آبی که از برج ایفل به اطراف نور می‌افشاند، تأثیری بر تاج رنگارنگ قمری ندارد.